Начало

Обявяваме заключителната конференция на проекта CVS – Берген 2021
Регистрацията ще бъде отворена скоро.
CVS
Добре дошли в сайта на проекта
Гласът на децата за ново човешко пространство
който има за цел да насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

Прочетете повече

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.