Ресурси

Resources

Партньори

Университет в Палермо, Италия

Университет в Берген, Норвегия

Университет в Съри, Великобритания

Училище „Иван Вазов“ – Мездра, БЪЛГАРИЯ

Училище „Giuseppe Cirincione“ – Багерия, ИТАЛИЯ

Училише „Slettebakken“ – Берген, НОРВЕГИЯ

Училище „Nicolae Orghidan“ – Брашов, РЪМЪНИЯ

Училище „Manuel Foguet“ – Винарос, ИСПАНИЯ

Асоциация „Identità Sviluppo Integrazione“ ONLUS – ИТАЛИЯ

RODAX Мениджмънт – РУМЪНИЯ


По време на проекта ще бъдат добавени повече ресурси.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.