Prosjektbeskrivelse


Generelt mål

Å fremme en demokratisk kultur i grunnskolen.

Mål 1

Å styrke lærernes tilgang til demokratisk og interkulturell (DI) forståelse

Mål 2

Å øke lærernes kunnskap om DI-forståelse

Mål 3

Å utruste lærere med verktøy og metoder for å fremme og vurdere elevers DI-kompetanse

Mål 4

Å fremme utviklingen av elevers DI-kompetanse

Mål 5

Å gi elevene mulighet til å delta effektivt i det offentlige liv og beslutningsprosesser, slik at deres stemmer kan høres

Mål 6

Å fremme involvering av elever med innvandrerbakgrunn

Prosjektaktiviteter

4 Intellektuelle arbeid

• O1 CVS Treningskurs for lærere

• O2 CVS Læreplan for skoleelever

• O3 CVS Veiledningsapplikasjon for lærere

• O4 CVS Studie

3 Lærings- & Opplæringsaktiviteter

• C1 Felles opplæringsaktiviteter for lærere (Mars 2019, Mezdra, Bulgaria)

• C2 Felles opplæringsaktiviteter for lærere (September 2019, Bagheria, Italia)

• C3 Kortsiktig utveksling av skoleelever (Mai 2021, Bergen, Norge)

6 Multiplikator arrangementer

• E1-E5 Arrangementer på lokalt nivå (Oktober 2020, en for hver skole)

• E6 Arrangement på transnasjonalt nivå (Mai 2021, Bergen, Norge)


Partnernes ansvar

Universiteter

Universitetet i Palermo – ITALIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuell tiltak O1-O4
 • • Koordinere prosjektstyringsutvalget
 • • Koordinere aktivitetene knyttet til O1
 • • Vert møtet M1

Universitetet i Bergen – NORGE

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuell tiltak O1-O4
 • • Koordinere kommunikasjonskomiteen
 • • Koordinere aktivitetene knyttet til O2
 • • Vert møtet M6
 • • Ta ansvar for arrangementet E6

Universitetet i Surrey – Storbritannia

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuell tiltak O1-O4
 • • Koordinere prosjektgruppen
 • • Koordinere aktivitetene knyttet til O4

Skoler

“Ivan Vazov” Skole – Mezdra, BULGARIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Vertskap for kortsiktig fellesarrangement for personellopplæring C1
 • • Ta ansvar for multiplikator arrangementet på lokalt nivå E1
 • • Vert møtet M2

“Giuseppe Cirincione” Skole – Bagheria, ITALIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Vertskap for kortsiktig fellesarrangement for personellopplæring C2
 • • Ta ansvar for multiplikator arrangementet på lokalt nivå E2
 • • Vert møtet M3

“Slettebakken” Skole – Bergen, NORGE

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Ta ansvar for kortsiktig utveksling av skoleelever C3
 • • Ta ansvar for multiplikator arrangementet på lokalt nivå E3

“Nicolae Orghidan” Skole – Brasov, ROMANIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Koordinere aktivitetene knyttet til eTwinning
 • • Ta ansvar for multiplikator arrangementet på lokalt nivå E4
 • • Vert møtet M4

“Manuel Foguet” Skole – Vinaros, SPANIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Ta ansvar for multiplikator arrangementet på lokalt nivå E5
 • • Vert møtet M5

ISI & RODAX Management

Associazione “Identità Sviluppo Integrazione” ONLUS – ITALIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Ta ansvar for implementering av opplæringsaktivitetene for lærerne (C1 & C2)
 • • Veilede lærernes aktiviteter under implementering av CVS-læreplanen for skoleelever som leder av CDC-rammeverket.

RODAX Management – ROMANIA

 • • Bidra til utvikling, testing og implementering av intellektuelle tiltak O1-O4
 • • Ta ansvar for aktivitetene knyttet til O3, utvikle IT-verktøyene
 • • Utvikle nettsiden til prosjektet

6 transnasjonale prosjektmøter

(hvert møte vare i to dager)

M1 – KOM

22 & 23 November 2018
Palermo (Italia)
UniPalermo

M2

14 & 15 Mars 2019
Mezdra (Bulgaria)
SkoleVazov

M3

September 2019
Bagheria (Italia)
SkoleCirincione

M4

April 2020
Brasov (Romania)
SkoleOrghidan

M5

November 2020
Vinaros (Spania)
SkoleFoguet

M6

Mai 2021
Bergen (Norge)
UniBergen

De transnasjonale møtene vil være en viktig anledning for prosjektpartnere å møte og diskutere prosjektaktiviteter, vurdere oppnåelsen av prosjektresultater, samt å analysere og sjekke rapporter og planlegge fremtidige møter i henhold til tidsplanen.

De vil vanligvis involvere alle prosjektkomiteer: Prosjektstyringskomiteen (PSK), Prosjektgruppen (PG) og Kommunikasjonskomiteen (KK), selv om enkeltpersoner kan være medlem i mer enn en komite.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.